במאמר מערכת נוקב הבוקר בעיתון המבשר קוראים לציבור יראי ה' להתעורר ולשים סוף לשאננות מול נגיף הקורונה המאיים להתפרץ: "יש להוקיע את אותם יחידים בקריותינו שמתנהגים בהפקרות אווילית וחצופה תוך זלזול חמור בחיי הציבור וממיטים אסון"

המגפה האיומה שאנו נמצאים כעת בתקופה, ושתקוותנו כי תחלוף עד מהרה, הביאה אלינו את הזכות לקיים את מצות 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. מכתוב זה, ומפסוקים נוספים על זה הדרך, למדו חכמים כי חובה על האדם לשמור על נפשו שלא תפגע, וכדבריו של בעל ה'לבוש' שיש במשמעות אלו הלשונות שצריך האדם לשמור את נפשו שלא יביא את עצמו לידי סכנה, אף על גב שפשוטן של אלו הכתובים אינם עוסקים בזה, מכל מקום סמכו חז"ל על מקראות הללו ואסרו כל הדברים המביאין את האדם לידי סכנה. ההיחשפות לנגיף הקורונה, וההדבקה לאחרים, היא מהקלות. המומחים שמביעים את דעתם במשך התקופה הזו, נחרצים ועקביים במסקנתם: רק בידוד יחלץ אותנו בריאים מהמשבר!

את הזהירות והשמירה מלהידבק ומלדבק אחרים צריכה להוביל היהדות הנאמנה. בניה, האמונים על ערכי התורה, היודעים מהו פיקוח נפש, המודעים לחשיבות הזהירות על הגוף ועל הנפש, עליהם לעמוד בראש המערכה למען שמירת הנפש, וכפי שכתבו הראשונים: יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים – משלא יוזק. ואכן, יהודים החרדים לדבר ה', נזהרים ומזהירים גדולים על הקטנים: לא להתאסף, לא להתקרב, לא לגעת, לא לצאת ולא להקל ראש בכהוא זה בכל האזהרות היוצאות מאת הגופים הממונים על הבריאות. יהודים בעלי אחריות יודעים שאין כל רשות על פי התורה להקל ראש בעניינים חמורים אלו, שתוצאותיהן ברורות היום ללא כחל וללא שרק. התוצאות המרות הלא הן רשומות על ספר דברי הימים של נפגעי מגפת הקורונה בחודש האחרון, שנפטרו ל"ע לבית עולמם.

לצד הבוז ללבלרים מהעיתונות הישראלית שיש מהם המנצלים את המצב כדי לפגוע בחרדים כאילו אינם שומרים על כללי הזהירות, בעוד שהרוב של מחנה היראים כן שומר את הכללים כמתחייב על פי התורה הק', יש להפנות זרקור רב עוצמה ולהוקיע נגד השמש את אותם יחידים בקריותינו ובערינו העושים במרחב הציבורי כבתוך שלהם. אלו, החכמים בעיניהם, שאין להם כל קוד זהירות מינימאלי, הנעדרים כל רגש של אחריות, המתנהגים בהפקרות אווילית וחצופה תוך זלזול חמור בחיי הציבור, אנשים נשים וטף. הם נוגעים בכל דבר, מתהלכים בכל מקום, אינם שוטפים ידיהם, אינם זהירים בשום פרמטר וממיטים אסון על כל סובביהם. אהה! אהה! הַחֵרְשִׁים שְׁמָעוּ וְהַעִוְרִים הַבִּיטוּ לִרְאוֹת.

מדה יתירה של התנהגות קלוקלת היא אצל החסידים בעיניהם. בעוד שחסידים ואנשי מעשה, חשובים ומופלגים משנים בימים אלו את סדר יומם הרוחני כליל, הרי הוא, למעלה מהם. הוא לא יוותר על תפילה בציבור, על מקוה, על לימוד בבית הכנסת ובהיכל הישיבה. הוא חש את עצמו כאחד החסידים הראשונים. ומעשה היה בכ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק מאמשינוב זי"ע שהלך פעם למקוה בהיותו חלוש ונחלה מזה. אמר לו אביו הרה"ק רבי יוסף זי"ע: "הרבי מוורקא היה גם הוא תנא, והוא אמר שאפשר לטבול במצוות 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. על כל אחד לדעת ולשנן כי איננו נמצאים בימים כתיקונם. הלוואי שתקופה זו תחלוף במהרה כשכולנו בריאים ושלמים, אך בינתיים, עד שנצא מאפלה לאורה, עלינו לקיים את כל התקנות ככתבן וכלשונן, בלי שום התחכמות ובלי שום הוראת היתר!

מאמר המערכת הבוקר בעיתון המבשר