מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בכרוז נוקב: "צו השעה ברור ומחייב ברור וקדוש - לשמור על מצוות עשה מדאורייתא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מחובת ההשתדלות לקיים ללא כחל ושרק את ההוראות הקפדניות בין בימי החול ובין בשבת קודש"

בעקבות ההחמרה במצב מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מפרסמים שוב היום כרוז נוסף, מעבר למה שכבר התפרסם בעבר, ובו לצד דברי חיזוק והתעוררות לבקש ולהתחנן לפני אבינו שבשמים לבטל מעלינו כל גזירות קשות, מבקשים הם בכל לשון של בקשה לשמור ולהקפיד ללא שום התחכמויות על כל הכללים שנקבעו על ידי משרד הבריאות והרשויות, כי בנפשינו הדבר.

את הכרוז תחת הכותרת "לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך" פותחים מרנן ורבנן האדמו"רים שליט"א בתיאור המצב בו אנו נמצאים: "ימים קשים עוברים על עם ישראל ועל העולם כולו, המביט בלב חרד ודואג נוכח המתרחש וכבר הבאנו את דברי הרמב״ם בהלכות תענית שמצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור".

"ועל כן חובה על כל אחד ואחד להרבות ולהפציר בתפילה לבורא החנון ורחום, על הכלל ועל הפרט, על הבריאים שלא יחלו ועל החולים שיתרפאו בעזרת ה׳, ולהרבות בלימוד התורה כל אחד כפי יכולתו ותורה מגנא ומצלא".

כאן פונים שרי התורה והחסידות ומזהירים לשמור ולהקפיד בלי שום התחכמויות על כל הכללים שנקבעו: "יודגש כי צו השעה ברור וקדוש לשמור על מצות עשה מדאוריתא "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ומחובת ההשתדלות לשמור ולקיים ללא כחל ושרק את ההוראות הקפדניות של הרשויות, בין בימי החול ובין בשבת קודש.

את הכרוז מסיימים האדמו"רים בתפילה ובתחינה "וה׳ יגן על עמו, ימנע ויסיר מגיפה מנחלתו, ויחיש רפואה שלימה לכל חולי ישראל, וכימי צאתנו מארץ מצחם יראנו נפלאות. אכיה"ר.