הבועה האמריקאית מתפוצצת לכולם בפנים…
לי הכסף ולי הזהב וגו'