שלום פרוינד במאמר חריף נגד המזלזלים בהנחיות מצילות החיים של משרד הבריאות: "בעוד שהמשחית מתרוצץ אחוז בולמוס ברחובות קריה נאמנה ואינו מבחין בין צדיק לרשע, עדיין נראים במחוזותינו כאלה שמשתפים פעולה עם השטן ובצורה משוועת ואכזרית"

תוך כדי כתיבת שורות אלה, למגינת לבנו התווספו למסע ההרג של מלאך המוות עוד שורה של יקירי ונכבדי אנ"ש – חלקם הכרתי באופן אישי, כמו לדוגמה הגאון הגדול גאב"ד יאקע מבורו פארק, הדיין הגדול ממנצ'סטר רבי יעקב אשר וועסטהיים זצ"ל ועוד גווילי תורה נוספים שהולכים ונשרפים כמעט על בסיס שעתי במעגל הקטל הנוראי הזה שתוקף ללא הבחנה דווקא את חלק הארי של היהדות החרדית.

התשובה לכך, לצערנו לא נפלאת היא. שכן בעוד שהמשחית מתרוצץ אחוז בולמוס ברחובות קריה נאמנה ואינו מבחין בין צדיק לרשע, עדיין נראים במחוזותינו כאלה שמשתפים פעולה עם השטן ובצורה משוועת ואכזרית בזים הם לציווי האלוקי הראשון במעלה של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". אם זו חבורה קלת דעת שמתרועעת בצפיפות בחוצות העיר כדי לתפוס מגש של ביצים לחג או קבוצת ערב-רב שקוראת לצאת להפגין נגד הוראות מרנן ורבנן גדולי ישראל שלא להתפלל בציבור ו/או סתם אנשי בלייעל שמוציאים את שם ה' לשווא באיצטלא של קידוש שם שמים על טהרת הסכנה (שחמורה מאיסורא) על מנת להתפלל במניין או ללוות את המת בהמוניהם.

אני צופה בבעתה במראות הללו והיסודות הטהורים שעליהם חונכתי מתערערים ובוערים מתחת לרגליי. לא ולא. אל נא שימו דברים בפי! לא התורה הקדושה ומי שהעניק לנו אותה במעמד הר סיני עומדים במבחן חלילה בימים קשים אלה של מגיפה, אלא "הסיסטם" – המערכת כולה שעליה מושתתת עקרונותיה של היהדות החרדית שככל הנראה תיאלץ בבוא היום לבצע RESTRAT – הפעלה מחדש.

כותב המאמר: הרב שלום פרוינד

התנהגותם של אלה – והבה נקרא לילד בשמו, הם אינם מעטים (לא רק בארץ אלא אף בארה"ב שם נופלים חללים רבים מדי יום) – עוטפת אותי בליקוי מאורות קשה מנשוא. שכן מדובר בהתנגשות חזיתית שזועקת לשמים ויוצרת בלבול עז בין המסר החד של אמונה פשוטה שכל ילד חרדי גודל עמו מיום צאתו לאוויר העולם אל מול הזלזול הבוטה כלפי כלי הזיין שהפקיד מלאך המוות בבתי המדרשות ובבתי הכנסיות שמהם סולקנו בימים נוראיים אלה (כלשון הגמרא בבא קמא (ס' – א') "ת"ר דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך המוות מפקיד שם כליו").

האירוניה זועקת לשמים

דווקא הציבור החרדי שיותר מכל קהילה יהודית אחרת נושא על נס את דגל גמילות החסד ומתהדר בו בצדק. זה שהוא ראש וראשון בארגוני חסד החל מהצלה דרך זק"א; תרומות לעניים; אוכל לנזקקים; סיוע ליתומים ואלמנות ולא כלה בביקור חולים ועוד, דווקא הוא זה שחלקים ממנו בדגש על אלה שאמונים על מה שנקרא חרדיות יתר ("פרומער'ס בלע"ז" הס מלהזכיר קיצוניים) ומקפידים על כל קוצו של יוד, מתנכר באופן גס נוכח ההלכה הפסוקה שאין עליה עוררין שפיקוח נפש דוחה שבת וכל התורה כולה.

דיברנו על אמונה פשוטה: אין נער בתוכנו שאינו יודע לדקלם בעל פה כי אין "אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה" (חולין ז' – ב') והרי זוהי האמונה הפשוטה שעליה גדלנו ובעקבותיה אנו מתהלכים בכל עת ורגע כי הכל בעולם מאיתו יתברך. אולם מסתבר כי לאלה שמסרבים לפעול על פי ההנחיות מצילות החיים, האמונה לא כל כך פשוטה כלל ועיקר. שהרי ברור לכל רוכן סטנדר, שלא המדינה, לא הרשויות, לא הרופאים ואף אפשר לומר שלא הרבנים, הם אלו שסגרו בעדנו את שערי בתי המדרש, הישיבות והכוללים, אלא לצערנו הקב"ה בכבודו ובעצמו סילק אותנו מבית המקדש מעט רח"ל.

הכיצד אם כן נעלם מעיני המתעלמים שבדיוק כמו שאותו הבורא יתברך שאסר על צער בעלי חיים הוא אותו הריבונו של עולם שהתיר לנו לשחוט לצורך אכילה, כך אותה התורה שציוותה לנו להתפלל במניין היא זו שמצווה עלינו כעת לשבת בבית ולהתפלל ביחידות כדברי חז"ל (בבא קמא ס' – ב') "לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב שנאמר (שמות יב) 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר'. ת"ר דבר בעיר כנס רגליך שנאמר 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר' ואומר (ישעיהו כו) 'לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך'"…

הקהה את שיניו

הרי שלא אמונה פשוטה יש כאן, אלא משהו עמוק יותר ומצמרר. שכן אין הם מותירים לנו מנוס מלהתכנס עוד יותר אל תוך המועקה ולהתבונן היטב במעבה הגזירה הנוראה ולבכות על מר גורלנו עד כמה גדולה, קשה וכואבת מגיפה זו. לא די שהקב"ה מאס רח"ל בתפילותינו ולימודינו ונעל בפנינו את המקומות שבהן השכינה שורה בציבור, אלא יתירה מזו, פשוט מקהה את עיניהם של רבים וטובים מעדת יראי ה' וחושבי שמו מלראות את המלאך הרע שאורב להם בחוץ, כך שחלילה יתאפשר למשחית לעשות את מלאכתו באין מפריע. רק לחשוב על זה… נורא ואיום.

ולכל הג'יהאדיסטים שבינינו (כן, אין לצערי הגדרה אחרת לכנות אותם), אלה שבימים שבשגרה יודעים להקים קול זעקה ונהי ולהילחם עד חורמה לבל ינתקו חלילה את מתג מכונת ההנשמה מפיו של חולה סופני, אך בד בבד לעת עתה מנתקים הם את עצמם במו ידיהם, מוטל עלינו להזכיר להם כי "וחי בהם ולא שימות בהם" אינו אלא בגדר המלצה בלבד וכי קידושו של המוות אינו שייך לעם ה' אלא לדתות אחרות. השילו את מעטה השקר מעל פניכם, לבשו מסיכה וכפפות והיכלאו בביתכם!

ולאלו הצועקים "אנטישמיות" בעקבות ההתקפות המוטחות על הריכוזים החרדיים הן בארץ והן בחו"ל, יש לומר את האמת המרה: הביטו במראה, הפסיקו לייצר אותה בעצמכם. אל תשפכו שמן למדורה ותמשיכו לצפצף על הוראות הממשל ומומחי הרפואה, שלא לומר הרבנים, ואז תשאלו מדוע נשרפה כל העיר. מספר החולים והנפטרים לא משקר. לדאבון לבנו, מספר הנדבקים מקורונה בקרב היהדות החרדית בארץ ובעולם הוא הגדול ביותר לעומת קהילות יהודיות כולן ברחבי תבל וכך גם מספר המתים, שלא נדע.

כשוך חמת המלך, כאשר ירחם ה' עלינו מהרה והמגיפה תהיה מאחורינו, או אז תגיע השעה לעשות חשבון נפש עמוק על מה עשה לנו ה' ככה… ויה"ר שיציל נפשותינו מן השעות הרעות… וימלא משאלותינו במידה טובה, ישועה ורחמים.