מפקד מחוז ת״א במשטרה במסר מיוחד לתושבי העיר בני ברק לקראת השבת: "אנחנו נמצאים באחד מרגעי המבחן הגדולים בעת החדשה ויש לנו את האמונה והיכולת לצלוח את האתגר העומד לפתחנו ביחד איתכם בשלום ובבריאות איתנה"


צילום: דוברות המשטרה

החל משעות הבוקר פרוסים עשרות מחסומי דרכים משטרתיים בכל הכניסות והיציאות של העיר בני ברק. מאות שוטרים פועלים לאכיפת התקנות לשעת חירום וקיום ההנחיות בשטח גם באמצעות רחפנים ותצפיות לשליטה ואיתור חריגים. ככור, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, הלילה הוכרזה העיר בני ברק כאזור מוגבל. ההכרזה בתוקף לתקופה של עד 7 ימים (כשניתן להאריכה בכפוף לאישורים המתאימים).

להלן עיקרי התקנות החדשות התקפות לגבי תושבי העיר בני ברק שהוכרזה כאזור מוגבל:

לא יצא אדם שמתגורר באזור מוגבל, אלא למטרות הבאות:
1. קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו בתוך העיר.
2. הליך משפטי שמחייב את נוכחותו.
3. שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.
4. הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
5. העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל בתנאים שצויינו בתקנות.
6. צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי רשות החירום הלאומית.

לא יכנס אדם לאזור מוגבל, למעט:
1. כניסת גוף הצלה, משטרת ישראל, צה"ל ושירות ההתגוננות האזרחית (למתן סיוע אזרחי).
2. כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.
3. כניסת איש צוות רפואי לביצוע תפקידו.
4. כניסת עובדים סוציאלים ועובדי רווחה.
6. כניסת עיתונאי ועובד מקצועות תקשורת (ובלבד שנושא תעודת לע"מ או של איגוד העיתונאים).
7. כניסה לאספקת מוצרים ושירותים חיוניים (כולל חשמל, מים, תקשורת ופסולת).
8. העברת קטין שהוריו חיים בנפרד.
9. צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי רשות החירום הלאומית.

מהמשטרה נמסר כי כל כניסה או יציאה מהעיר תעשה ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא (למעט הגופים המוסמכים). כמו כן בהתאם לתקנות, בקשות להחרגה יוגשו לרשות המקומית, דרך מוקד 106. לצורך אכיפת התקנות החדשות השוטרים יוכלו למנוע כניסה או יציאה של אדם או רכב לאזור מוגבל, לדרוש מאדם להזדהות ולעכבו, וכן להשתמש בסמכויות שיטור נוספות במקרה הצורך.

עוד נמסר כי "המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות והוראות משרד הבריאות, שכן אי קיומן משבש את המאמץ הלאומי במאבק בהתפרצות הנגיף והתפשטותו בישראל. משטרת ישראל תמשיך לסייע למשרד הבריאות במאמץ האכיפה לבלימת התפשטות הנגיף ככל שיידרש במטרה לשמור על שלום הציבור ובריאותו".

מפקד מחוז ת״א של המשטרה, ניצב דוד ביתן, שלח מסר מיוחד וחשוב לתושבי העיר לקראת השבת: ״תושבי בני ברק היקרים, בימים אלו משתוללת מגפת הקורונה במדינת ישראל ואין איש שמחוסן ממנה. הנגיף אינו מכיר בגבולות בין קהילות שונות וכולם חשופים למחלה. עם ישראל נמצא באחד מרגעי המבחן הגדולים בעת החדשה ויש לנו את האמונה והיכולת לצלוח את האתגר העומד לפתחנו ביחד בשלום ובבריאות איתנה. הציווי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מקבל משנה תוקף והחובה של לא תעמוד על דם רעך- חובת קודש היא״.

״בימים אלו, משטרת ישראל פועלת לאכיפת ההוראות שנועדו להציל חיים ממש. אתם, תושבי בני ברק, נוכחים לראות מאות שוטרים ואנשי ביטחון שמסיירים ברחובות העיר וסביבותיה. דעו לכם, הסיבה היחידה לכך היא הדאגה המשותפת שלכם ושלנו לבריאותכם.
אנו נעשה כל שביכולתנו, ביחד איתכם, על מנת שנצליח לצמצם את התפשטות הנגיף לצד הסיוע לקהילה והעירייה ומתן אפשרות לאספקה נאותה של השירותים החיוניים בעיר״.

״אנחנו נמצאים בערב שבת הגדול, השבת שבה כל הרבנים מדברים בד״כ על הקרבה לחג הפסח. אולם השבת הזו תהיה שבת מיוחדת שבה כל אחד ישוחח עם בני ביתו על המשמעות של הימים הללו, על הצורך לנהוג בהתאם להוראות מצילות החיים של משרד הבריאות, על פועלם של מאות אנשי הרפואה, השוטרים ולוחמי מג״ב בעיר, כל זאת למענכם ולמען בריאותכם. לקראת הפסח, אנחנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר את ההכנות לחג למרות האילוצים מבחוץ. אנו ידועים שרובכם המוחלט מציית להנחיות ונרתם למשימה המורכבת הזו וביחד נעשה ונצליח. שתהיה לכולנו שבת מבורכת ובטוחה״, דברי ניצב ביתן.

צילומים: דוברות המשטרה