דקות קודם כניסת השבת הגיעה הידיעה כי המקובל הגה"צ רבי דב קוק שליט"א נדבק בנגיף הקורונה. המקובל נכנס כבר בשבוע החולף לבידוד בדירתו, מצבו הוגדר כ"קל" ע"י אנשי הרפואה, ומשכך הוחלט לאשפז את הרב ב"מסגרת ביתית"

דקות קודם כניסת השבת האחרונה הגיעה הידיעה כי המקובל הגה"צ רבי דב קוק שליט"א נדבק בנגיף הקורונה ההולך ומתפשט בארץ ובעולם כולו. הידיעה על הידבקותו של המקובל הובילה לדאגה רבה בקרב תלמידיו שהולכים לאורו שהחלו באמירת ספרי התהילים לרפואתו השלימה והמהירה.

ממקורביו נמסר ל'חדשות JDN' כי המקובל הגה"צ רבי דב קוק שליט"א נכנס כבר בשבוע החולף לבידוד בדירת מסתור בטבריה זאת לבקשתו האישית שחשש שמא נדבק בנגיף הקורונה. עוד הוסיפו מקורביו כי הסיבה שהגה"צ רבי דב קוק נכנס בשבוע החולף לבידוד היה בעקבות כך שאדם המתפלל בקביעות במניין של המקובל התגלה אחר כך כחולה. ובשל כך הרב ביקש להיכנס לבידוד.

יצוין כי התפילות נערכו בחצר ובמניין מצומצם שלא עולה על עשרה אנשים וטרם לכניסת הנהלים האוסרים על קיום מניינים לחלוטין. ומה גם שאותו מתפלל אף היה רחוק מאוד. אך בכל זאת חשש הרב לשלום הציבור והכניס עצמו לבידוד.

בימים האחרונים לאחר כמה ימי בידוד חש הרב שלא בטוב. אמנם, התסמינים הידועים שמאפיינים את הקורונה (שיעול וחום) לא הופיעו, אך מכיוון שהיה בסיס לדבר, הוחלט פה אחד על ידי אנשי המקצוע, שהרב בכל זאת יעבור את הבדיקה. הבדיקה בוצעה ע"י אנשי מד"א מתוך "דירת המסתור" שהוקצתה במיוחד עבור הרב לתקופת הבידוד שהרב לקח על עצמו כאמור. לאחר יממה הגיעו התשובות ובהם הבשורה על כך כי הרב אכן נושא את הנגיף.

מצבו של המקובל הוגדר כ"קל" ע"י אנשי הרפואה, ומשכך הוחלט לאשפז את הרב ב"מסגרת ביתית". כמובן יחד עם מעקב על פי הנהלים. מיד עם קבלת ההודעה נמסר לשניים מהגבאים כי עליהם להיכנס לבידוד באופן מיידי, וכעת הם שוהים בבידוד. יודגש כי סביר להניח שלאחר חקירה מקיפה אנשים נוספים יתבקשו להיכנס לבידוד, אך ההנחה אומרת שמדובר במעט מאוד יחסית, בהתחשב בעובדה שהרב שהה בבידוד שבוע קודם.

מקורביו מבקשים מהציבור די בכל אתר ואתר להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה והמהירה של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן בן שושנה בתושח"י.