ועכשיו באידיש: גידיינדקט. כך תכינו בבית מסיכת הגנה מפני הידבקות לקורונה. באדיבות האגף להסברה משרד הבריאות