הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק יסוד משק המדינה שיאפשר לממשלה להגדיל את הוצאותיה במהלך שנת הכספים 2020 לטובת תקצוב הטיפול במשבר קורונה. החוק כולל את תקצוב המענק על סך 500 ש"ח עליו הכריז רה"מ

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק יסוד משק המדינה שיאפשר לממשלה להגדיל את הוצאותיה במהלך שנת הכספים 2020 לטובת תקצוב הטיפול במשבר קורונה. מכיוון שמדובר בחוק ייסוד נדרש רוב של 61 חברי כנסת, ואכן 62 חברי כנסת תמכו בהצעה בקריאה שלישית ללא מתנגדים, בתמיכת כלל סיעות הבית שהתאחדו סביב החוק בעקבות משבר הקורונה.

מכחול לבן נמסר כי "בהנחיית יו"ר הכנסת ויו"ר כחול לבן, רא״ל (במיל׳) ח״כ בני גנץ, כלל חברי סיעת כחול לבן (למעט ח״כ רם שפע שנולד לו בן הבוקר) לרבות חברי הכנסת פרץ ושמולי, התגייסו כדי להבטיח רוב להעברת החקיקה עוד הלילה". חברי סיעת ימינה נעדרו מההצבעה, וגם רבים מיתר סיעות הקואליציה, 61 העצבות הושגו בין היתר בזכות 3 ח"כים מהרשימה המשותפת ומספר שרים וח"כים מהליכוד שנאלצו להגיע למשכן במיוחד בשביל ההצבעה.

ח"כ אחמד טיבי אמר בנאמו במליאה כי, "ברשימה המשותפת בחרנו לראשונה להצביע בעד הצעת חוק שממשלת ישראל מביאה לכנסת. בלעדינו החוק לא יעבור, הליכוד מעביר את החוק הזה באמצעות הצבעה של "תומכי טרור". אתם לא מתביישים לבקש מאיתנו להצביע? יש אנשים שנשארו לישון בבית ואנשים שנשארו פה כדי לעבוד".

ההצבעה התקיימה בשעת לילה מאוחרת מאחר ורק לאחר חצות אישרה ועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית את תיקון החוק המאפשר את הגדלת תקציב המדינה לשנת 2020, לאחר הכנסת תיקונים שיעגנו פיקוח של הכנסת על התוכנית הכלכלית לסיוע למשק. במסגרת התיקונים נקבע כי שינויים בסעיפי התוכנית הכלכלית בשיעור של 15% אחוזים ומעלה, יחייבו את אישור ועדת הכספים. בנוסף יועבר דיווח חודשי לוועדה על אופן יישום התוכנית.

לאחר שהוכנסו סעיפים המעגנים איזונים ופיקוח מצד הכנסת, אישרה ועדת הכספים הזמנית הלילה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד משק המדינה. במסגרת ההצעה שמגיעה על רקע משבר הקורונה במשק, מצוין כי העדר תקציב מוסדר לשנת 2020, מגביל את האפשרות להוציא כספים הן בשל תקרת התקציב ההמשכי, והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית, ולכן מוצע לקבוע בהוראת שעה, כי עד סוף השנה, או עד לחקיקת חוק תקציב לשנת 2020, יהיה ניתן להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת ההתמודדות עם משבר הקורונה, וכי ההגדלה תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות והצעדים שיש לבצע באופן מידי לשם כך.

בהצעת החוק מפורט כי מטרתה לממן את התוכנית הכלכלית שהציגו רה"מ ושר האוצר לפני כשבוע, ובמסגרתה רשת ביטחון סוציאלי והקלות למשקי בית בסכום של כ-22 מיליארד ₪, תשלום דמי אבטלה, מתן בריאותי ואזרחי מול נגיף הקורונה בהיקף של כ-11 מיליארד ₪, סיוע לעסקים בסכום של כ-41 מיליארד ₪, והקצאת סכומים להמרצת המשק בהיקף של 6 מיליארד ₪.

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד הסביר בפני חברי הוועדה כי התוספת המעוגנת בחוק נוגעת רק בחלקה למימון התוכנית הכלכלית, וכי במסגרת החלוקה, מתוך 90 מיליארד ₪ המעוגנים בחוק, 40 מיליארד ₪ מיועדים להחזר חובות של המדינה, ו-50 מיליארד ₪ מיועדים כתוספת לחוק יסודות התקציב, מתוכם פורטו כ-34 מיליארד ש"ח הנוגעים לתוכנית הכלכלית.

בפתח הדיון התייחס באב"ד לביקורת בוועדת הכספים על כך שהחוק מובא ללא כל פירוט לגבי השימוש בכספים המעוגנים בו, וציין כי הוא מתחייב להביא את פירוט ההסכם בפני הוועדה לאחר שיובא בפני הממשלה. יו"ר הוועדה וחבריה ציינו כי הדבר אינו מספק אותם, לאחר דין ודברים, והסתייגויות שונות שהועלו מצד חברי הכנסת, ניסחה יועמ"ש הוועדה, עו"ד שגית אפיק 3 הסתייגויות הנוגעות לאפשרות הפיקוח של הוועדה, ברוח הסתייגויות חברי הכנסת.

התיקון הראשון נוגע לעניין דיווח ושקיפות, לעניין דיווח של תקציב של 1 חלקי 12, שהפירוט של התקציב כולל התוספות, יפורסם באתר משרד האוצר. התיקון השני קובע כי לאחר שהתוכנית תאושר בממשלה, ככל הנראה מחר, ולאחר סיכום הסכומים הנכללים בתוכנית הסיוע הכלכלית, יועבר דיווח חודשי לוועדת הכספים הוצאת הכספים ואופן יישום התוכנית בפועל.

התיקון השלישי קובע, כי כל שינוי שיעשה בשיעור של 15 אחוז ומעלה הנוגעים לכ-34 מיליארד השקלים שמקציב החוק למימון ההוצאות בתחומים השונים במסגרת התוכנית הכלכלית הממשלתית לסיוע למשק, יחייב את אישור ועדת הכספים, הסעיפים האמורים הם: רווחה, סדר ציבורי, ומענה מידי למשרדי הממשלה – 11 מיליארד ש"ח, שיפוי הביטוח הלאומי 3.8 מיליארד ש"ח, מענק וסיוע לעצמאים ועסקים – 9 מיליארד ש"ח, הכשרות מקצועיות, סיוע למגזר השלישי וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 800 מיליון ש"ח, הנחות בארנונה – 2.6 מיליארד ש"ח, עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 2.25 מיליארד ש"ח, האצה – הייטק, תשתיות, דיגיטציה ותכנית האצה – 4.7 מיליארד ש"ח.

יש לציין כי התקציב המעוגן בחוק כולל את תקצוב המענק על סך 500 ש"ח עליו הכריז רה"מ, אך מנגנון החלוקה של תקציב זה דורש חקיקה נפרדת. במהלך הדיון עלתה האפשרות שזו תגיע כבר הלילה לכנסת. ח"כ איציק שמוליק הציג גם הוא הסכמה שהושגה מול משרד האוצר, לפיה "350 אלף קשישים מוחלשים במדינת ישראל שרה"מ הודיע על מענק לעניינם בסך 500 ₪, יקבלו תוספת והמענק יעמוד על 950 ₪".

 

אושר בקריאה ראשונה: הגדלת מסגרת התקציב לצורך מימון התכנית הכלכלית