דמי האבטלה המגיעים לזכאים עתידים להיכנס אבל איך ידע כל אדם מה התקרה ומה הסכום המגיע לו? עורכי הדין בהסתדרות הלאומית נכנסו לנבכי הזכאות והכינו טבלה המסבירה כמה יקבל כל אחד בהתאם לשכבת הגיל וגובה השכר החודשי הרגיל