אושר מנגנון החקיקה להעברת המענקים על סך 500 ש"ח לרגל חג הפסח, תבנית הפיצוי אושר היוועצות ועדת הכספים. נציגי הביטוח הלאומי העריכו בדיון כי בתחילת חול המועד ישולמו קצבאות הילדים, ותשלום יתר הקצבאות יחל לאחר מכן, גם הוא בחול המועד

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) ברוב של 22 תומכים וללא מתנגדים. לפי הצעה יינתנו מענקי סיוע למקבלי קצבאות שונות ולהורים לילדים לקראת חג הפסח בסך 500 שקלים למקבלי קצבאות נכות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים, למקבלי תשלום חודשי לפי הוראות חוק המזונות, למקבלי גמלה חודשית להבטחת הכנסה המשולמת בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה, למקבלי קצבת אזרח ותיק, ולהורים לילדים.

מוצע להעניק מענקי סיוע למקבלי קצבאות שונות ולהורים לילדים לקראת חג הפסח – מענקים בסך 500 ש"ח למקבלי קצבאות נכות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים, למקבלי תשלום חודשי לפי הוראות חוק המזונות, למקבלי גמלה חודשית להבטחת הכנסה המשולמת בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה, למקבלי קצבת אזרח ותיק, ולהורים לילדים.

לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי קיים צורך בהתייעצות עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אך זו טרם הוקמה, מוצע לאור דחיפות העניין לתקן את סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי כך שבמקום התייעצות עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת יהיה ניתן לקיים את ההתייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת או עם ועדה לעניין מסוים שקבעה הכנסת, הכל כפי שתחליט ועדת הכנסת.

מיד לאחר כינוס המלאה התכנסה ועגת הכספים כדי לקיים את הליך ההיוועצות בוועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ עודד פורר, בנוגע למענקים שיוענקו ע"י הממשלה. בכך תם הליך אישור המענקים. נציגי הביטוח הלאומי העריכו בדיון כי בתחילת חול המועד ישולמו קצבאות הילדים, ותשלום יתר הקצבאות יחל לאחר מכן, גם הוא בחול המועד. יו"ר הוועדה, ח"כ עודד פורר הודה לנוכחים על עבודתם וקרא לזרז את הליך התשלום.

מוקדם יותר התכנס ועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ עודד פורר ואישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (הסכם לפי סעיף 9) שעניינה קביעה כי חובת ההיוועצות לעניין הענקת מענקים מצד הביטוח הלאומי תועבר מהיוועצות עם וועדת העבודה, הרווחה והבריאות שטרם הוקמה, להיוועצות וועדת הכספים. ההעברה הינה לצורך הליך אישור המענקים בסך 500 ש"ח, עליהם הכריז רה"מ.

במהלך הדיון הועלו הסתייגויות שונות מצד חברי הכנסת השונים, ויו"ר הוועדה, ח"כ עודד פורר אף הוציא את הדיון להפסקה נוכח העדר רוב לדחיית ההסתייגויות: שהממשלה מעבירה חקיקה, כדאי שתדאג שגם חברי הכנסת מסיעות הממשלה ינכחו במקום". חלק מההסתייגויות וההצעות שהועלו, חלקן הוסרו לאחר דין ודברים: חברי הרשימה המשותפת ביקשו מענק לכל ילד עד שישה ילדים ולא עד ארבעה – ההסתייגות נדחתה בהצבעה.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי נשאל מתי יעבור הכסף וענה: "ברגע שתתקבל החלטה של ועדת הכספים אנחנו נדרש לכך. נעביר הכל במהלך חול המועד, לצורך כך כל המטה יעבדו לטובת העניין במהלך בחול המועד ונעבוד גם בצאת החג". בנובף, בהנחיית ראש הממשלה ובשיתוף משרד הביטחון והביטוח הלאומי, גם נכי צה״ל יקבלו מענק מיוחד בסך 500 ש"ח.

עפ"י המנגנון המוצע יוענקו מענקי סיוע למקבלי קצבאות שונות ולהורים לילדים לקראת חג הפסח – מענקים בסך 500 ש"ח למקבלי קצבאות נכות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים, למקבלי תשלום חודשי לפי הוראות חוק המזונות, למקבלי גמלה חודשית להבטחת הכנסה המשולמת בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה, למקבלי קצבת אזרח ותיק, ולהורים לילדים.

באישון לילה: הכנסת אישרה את הגדלת מסגרת התקציב למימון משבר הקורונה