הביטוח הלאומי ישלם, באופן אוטומטי ובלי צורך בהרשמה, מענק בסך 500 ₪ עבור ילדים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות. המענק ישולם החודש ומועדי התשלום יתפרסמו בימים הקרובים • כל התושובות

ביטוח הלאומי מפרסם הערב את פרטי תשלום מענק בסך 500 ש"ח בעקבות משבר הקורונה. הביטוח הלאומי ישלם, באופן אוטומטי ובלי צורך בהרשמה, מענק בסך 500 ₪ עבור ילדים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות. המענק ישולם החודש ומועדי התשלום יתפרסמו בימים הקרובים.

ילדים: מענק בסך 500 ש"ח ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 (שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל). המענק ישולם לכל היותר עבור 4 ילדים למשפחה: ילד אחד – 500 ₪, שני ילדים – 1,000 ₪ , שלושה ילדים – 1,500 ₪, ארבעה ילדים ומעלה – 2,000 ₪. המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים.

אזרחים ותיקים: מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שהגיעו לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) ומקבלים עבור חודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות האלה: קצבת אזרח ותיק, קצבת שאירים (מעל גיל פרישה), קצבת תלויים בנפגעי עבודה. תוספת למענק בסך 450 ₪ תשולם לאזרחים ותיקים שבנוסף מקבלים לפחות אחת מהקצבאות הבאות, השלמת הכנסה, סיעוד, שירותים מיוחדים. כלומר, אזרחים אלה יקבלו מענק בסך 950 ₪. שני בני זוג שמקבלים קצבת השלמת הכנסה, סיעוד או שירותים מיוחדים יקבלו תוספת אחת בסך 450 ₪.

מקבלי קצבאות נכות: מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבלים בחודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות הבאות: נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, ילד נכה (מקבל קצבת ילד נכה שמשולמת עבורו קצבת ילדים, יקבל את שני המענקים), נכות מעבודה, נפגעי איבה, אסירי ציון, פיצוי לנפגעי פוליו, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם, נכי צה"ל. מי שזכאי ליותר מקצבה אחת מקצבאות הנכות, יקבל מענק אחד בלבד.

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה: מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל קצבה להבטחת הכנסה. בני זוג שמקבלים קצבה להבטחת הכנסה יקבלו מענק בסך 1,000 ₪.

מקבלי דמי מזונות: מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל דמי מזונות.

האם אפשר לקבל יותר ממענק אחד? עבור כל אדם משולם מענק אחד בלבד. חוץ מילדים שמשולמת עבורם קצבת ילד נכה, שיכולים לקבל את שני המענקים.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי נשאל היום בועדת הכספים של הכנסת מתי יעבור הכסף וענה: "ברגע שתתקבל החלטה של ועדת הכספים אנחנו נדרש לכך. נעביר הכל במהלך חול המועד, לצורך כך כל המטה יעבדו לטובת העניין במהלך בחול המועד ונעבוד גם בצאת החג". ככל הנראה הכסף עבור הילדים ייכנס כבר ביום שישיי, לכל היתר בהמשך חול המועד.