Yonatan Sindel/Flash90

משרד הבריאות ביעד לימי החג: 10,000 בדיקות קורונה ליום

היערכות להפעלת מערך מוגבר לבדיקות קורונה במהלך חג פסח כדי לעמוד ביעד של 10,000 בדיקות ליום ויותר. מקדמים במקביל פתרונות נוספים בכדי להגיע ליעד של 30,000 בדיקות. במשרד הבריאות: "במהלך כל ימי החג קיימת אפשרות לבצע בדיקות"

30 מעבדות ברחבי ישראל, המבצעות בדיקות לאיתור קורונה נערכות לתגבור פעילותן 7 ימים בשבוע כולל ערב החג ובחג עצמו – כך נמסר ממשרד הבריאות. שעות הפעילות של מעבדות הקורונה, מכסות את כל שעות היום, רובן פועלות גם אל תוך הלילה עד חצות ומעבר לכך, כולל מעבדות המקנות שירות 24/7.

"הודות לשיתוף פעולה של מכלול גורמים: צה”ל, המוסד, משרד הביטחון ומשרד הבריאות, הצלחנו לרכוש ציוד חדש וחומרים למעבדות הכולל מכונות, ערכות בדיקה ומחשוב וזאת כדי לפתור את בעיית המחסור שהסתמנה", אומרים במשרד הבריאות.

המעבדות ממשיכות לבצע אלפי בדיקות ביום וזאת לצד תהליך הכשרה לצורכי הפעלת הציוד החדש. בימים אלה נערך תהליך הכשרה והתאמה לצורך רציפות הפעילות הסדירה, שכן הרכש החדש מצריך שינוי והסבת הציוד בכל המעבדות לטובת שימוש בחומרים וערכות שונות שלא היו בשימוש קודם.

בשל כך המצב שנוצר מחייב הפחתת הפעילות של חלק מהמעבדות באופן זמני, לימים ספורים, על מנת ליישם את ההסבות ולאחר מכך, לאפשר חזרה לפעילות מוגברת כדי לעמוד ביעד של 10,000 בדיקות ליום.

בנוסף נחתם הסכם עם חברת BGI-AID לרכישת מכונות נוספות במעבדות של קופות החולים על מנת לאפשר עליה של עוד 10,000 בדיקות נוספות לפחות, ומקדמים במקביל פתרונות נוספים בכדי להגיע ליעד של 30,000 בדיקות.

במשרד הבריאות מוספים כדי להכחיש מראש פייק ניוז כי "במהלך כל ימי החג קיימת אפשרות לבצע בדיקות".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו