הגה"צ רבי דב קוק שליט"א שנדבק בנגיף הקורונה ופונה לבית החולים פדה- פוריה בטבריה במהלך השבוע שוחרר היום מבית החולים. מבית החולים נמסר: "הרב קוק אשר היה מאושפז במחלקה הייעודית לחולי קורונה, שוחרר לפני שעה קלה לאשפוז ביתי"

הגה"צ רבי דב קוק שליט"א שנדבק בנגיף הקורונה ופונה לבית החולים פדה- פוריה בטבריה במהלך השבוע שוחרר היום מבית החולים להמשך אשפוז בבידוד בדירת מסתור בו הוא עד האשפוז בבית החולים. מהמרכז הרפואי פדה- פוריה נמסר כי "הרב קוק אשר היה מאושפז במחלקה הייעודית לחולי קורונה, שוחרר לפני שעה קלה לאשפוז ביתי".

כזכור, דקות קודם כניסת השבת האחרונה הגיעה הידיעה כי המקובל הגה"צ רבי דב קוק שליט"א נדבק בנגיף הקורונה ההולך ומתפשט בארץ ובעולם כולו. הידיעה על הידבקותו של המקובל הובילה לדאגה רבה בקרב תלמידיו שהולכים לאורו שהחלו באמירת ספרי התהילים לרפואתו השלימה והמהירה.

ממקורביו נמסר ל'חדשות JDN' כי המקובל הגה"צ רבי דב קוק שליט"א נכנס כבר בשבוע החולף לבידוד בדירת מסתור בטבריה זאת לבקשתו האישית שחשש שמא נדבק בנגיף הקורונה. עוד הוסיפו מקורביו כי הסיבה שהגה"צ רבי דב קוק נכנס בשבוע החולף לבידוד היה בעקבות כך שאדם המתפלל בקביעות במניין של המקובל התגלה אחר כך כחולה. ובשל כך הרב ביקש להיכנס לבידוד.

בימים האחרונים לאחר כמה ימי בידוד חש הרב שלא בטוב. אמנם, התסמינים הידועים שמאפיינים את הקורונה (שיעול וחום) לא הופיעו, אך מכיוון שהיה בסיס לדבר, הוחלט פה אחד על ידי אנשי המקצוע, שהרב בכל זאת יעבור את הבדיקה. הבדיקה בוצעה ע"י אנשי מד"א מתוך "דירת המסתור" שהוקצתה במיוחד עבור הרב לתקופת הבידוד שהרב לקח על עצמו כאמור. לאחר יממה הגיעו התשובות ובהם הבשורה על כך כי הרב אכן נושא את הנגיף.

מצבו של המקובל הוגדר כ"קל" ע"י אנשי הרפואה, ומשכך הוחלט לאשפז את הרב ב"מסגרת ביתית", אך במהלך השבוע פונה לבית החולים והיום ברוך ה' לאור שיפור במצבו הוחלט לשחררו חזרה לאשפוז בתי בבידוד. מקורביו מבקשים מהציבור די בכל אתר ואתר להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה והמהירה של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן בן שושנה בתושח"י.