דוח של פרופסור סיגל סדצקי: 23 אחוזים מהחולים בגילי 15 עד 20, 15 אחוזים מהם בגילי 30 עד 39, וכל אחת מקבוצת הגילים 40 עד 49 ו-50 עד 59 מהווה 14 אחוזים מחולי הקורונה. 5% הם בגילים 79-70 ו-3% בגילים 80 ומעלה • הדו"ח המלא

ע"פ דוח של משרד הבריאות שמתבסס על הנתונים שנאספו עד אתמול, 23 אחוזים מהחולים בגילי 15 עד 20, 15 אחוזים מהם בגילי 30 עד 39, וכל אחת מקבוצת הגילים 40 עד 49 ו-50 עד 59 מהווה 14 אחוזים מחולי הקורונה. עוד נכתב בדוח של פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור, ש-5% הם בגילים 79-70 ו-3% בגילים 80 ומעלה.

בקבוצת הגיל הצעירה (0-9) ובקבוצות הגיל המבוגרות (70-79 ו +80) מספר החולים המאומתים נמוך משמעותית ביחס לכל קבוצות הגיל האחרות. עוד עולה מהדוח שלמרות שאחוז המאומתים בשלוש קבוצות הגיל המבוגרות יחד עומד על 19.4% מבין כלל החולים המאומתים, הרי שאחוז החולים במצב קשה בקבוצות גיל אלה גבוה משמעותית בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות.

על פי הדו"ח, בני 60 ומעלה מהווים כ-75% מהחולים הקשים עם קורונה, למרות שהם רק כחמישית מהמאובחנים עם קורונה. על פי הדוח, 25 מהחולים הקשים בשבוע האחרון היו בני 80 ומעלה ו-32 היו בני 70-79. עם זאת קבוצת החולים הגדולה ביותר היא בני 60-69, 41 בני גיל זה מאושפזים במצב קשה. בין החולים הקשים ישנם 4 בשנות ה-20 לחייהם, 6 חולים קשים בשנות ה-30 לחייהם, ו8 בני 40-49 ו-17 בני 50-59.

עוד נמצא בדוח כי בני 60 ומעלה מהווים כחמישית (19%) מכלל חולי הקורונה אך הם מהווים כשלושת רבעי (74%) מכלל החולים הקשים. מקרב 55 הנפטרים (עד ליום ראשון) כמחצית מהנפטרים (27) היו בני 80 ומעלה. 15 היו בשנות ה-70 לחייהם. 8 נפטרים היו בשנות ה-60 לחייהם (1.1 מקרים למאה אלף איש באוכלוסיה). היתה נפטרת אחת בשנות ה-50 לחייה ונפטרת אחת בשנות ה-40 לחייה.