"לקיים מתווה מקל על הערים": הלילה הסתיים הסגר בבני ברק וירושלים

משרד הבריאות: לאור נתונים ראשוניים מעודדים בערים בני ברק וירושלים והתחייבותם של ראשי הערים להוציא לפחות מחצית מהחולים הנותרים בעיר לבתי מלון עד סוף השבוע – הוחלט לקיים מתווה מקל עעל מנת להקל את הסגר שיסתיים הלילה