זה לא הפושע הנורא של שוחד מרמה והפרת אימונים ושמסכן את מדינת ישראל ואת החירות ואת שוויון הערבים……