מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד משק המדינה בה תמכו בהצעה 71 מול 13 מתנגדים. מטרת החוק: הרחבת תכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות עם משבר הקורונה ב־14 מיליארד ש"ח. גם ביש עתיד תמכו, נתניהו וגנץ השתתפו בהצבעה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 (תיקון). מכיוון שמדובר בתיקון לחוק יסוד נדרשה תמיכתם של לפחות 61 חברי כנסת ואכן לאחר הצבעה שמית תמכו בהצעה 71 מול 13 מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

מוצע לתקן את החוק שעבר במליאת הכנסת ב7/4/20, שקובע בין היתר תכנית כלכלית ובה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורונה, זאת מכיוון שהתכנית הוכנה בתנאי אי ודאות הן לגבי ההגבלות המוטלות לצורך צמצום ההדבקה בנגיף הקורונה והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן והתפשטות הנגיף בעולם.

לצורך כך, מוצע להגדיל את הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של 14 מיליארד שקלים חדשים ולתקן את חלוקת הסכומים בין המרכיבים השונים, זאת על מנת לאפשר הוצאת סכומים לטובת תחומים שלהם לא ניתן מענה במסגרת הוראת השעה וכן לטובת האצה כלכלית וסיוע לאוכלוסיות נוספות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מכיוון שהתכנית הוכנה בתנאי אי–ודאות הן לגבי היקף ההגבלות המוטלות לצורך צמצום ההדבקה בנגיף הקורונה והתפשטותו והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן והתפשטות נגיף הקורונה בעולם, נדרש כעת לתקן את הסכומים שנקבעו לעניין זה. יצוין כי גם כעת ישנה אי–ודאות לגבי השפעות רבות של התפשטות הנגיף. בהתאם לכך, ונוכח הצרכים שלא היו צפויים בעת חקיקת הוראת השעה, יש צורך בהגדלה נוספת של ההוצאה הממשלתית בשנת 2020".

"הרחבת התכנית כמוצע נדרשת כדי לסייע בשלושה תחומים שבהם המענה שניתן בתכנית שאושרה היה מוגבל ביחס למצב המשק כפי שהוא – עידוד תעסוקה, סיוע לענפים שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה בשל מאפייניהם הייחודיים, הערכות המשק הישראלי להתנהלות ב"שגרת קורונה".

סגן שר האוצר יצחק כהן הציג את החוק ואמר כי "כולנו יודעים שהקורונה היא לא רק אירוע בריאותי חריג אלא משבר כלכלי מהגדולים שידעה המדינה ואולי הגדול ביותר. בתקופות אלה המשק והציבור כולו נושא עיניו לממשלה ולכנסת להוביל מדיניות אחראית של שמירה על הבריאות, תמיכה בעובדים והעסקים שנפגעו מהמשבר וגם תסתכל קדימה ותניח את התשתית ליציאה מהמשבר וחזרה לצמיחה במשק".