בגוש כחול לבן בקואליציה התייחסו לביקורת על החקיקה החדשה בנושא תקנות החירום של הקורונה וטענו כי יבוצעו שינויים בחוק. גנץ: "כחול לבן תוודא שתזכיר החוק שפורסם לציבור יעבור שינויים- או שלא יועלה לוועדת השרים לחקיקה"

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בני גנץ התייחס לביקורת על החקיקה החדשה בנושא תקנות החירום של הקורונה ואמר: "אני מבקש להדגיש כמה נקודות ולעשות קצת סדר בנוגע לחקיקה החדשה בנושא תקנות החירום של הקורונה".

"אנחנו מסדירים את תקנות החירום בחקיקה מסודרת בניגוד למה שקרה בגל הראשון של הקורונה שבו הממשלה פעלה כמעט ללא פיקוח ומגבלות", כתב ראש הממשלה החליפי. "החקיקה החדשה תשפר את המצב הנוכחי לאין שיעור – יהיה פיקוח של הכנסת, סמכויות הממשלה יוגבלו, ויהיה סדר בדיוק מה מותר ומה אסור".

גנץ טען כי "כחול לבן תוודא שתזכיר החוק שפורסם לציבור יעבור שינויים- או שלא יועלה לוועדת השרים לחקיקה. שר המשפטים ניסנקורן ובכירי משרדו בוחנים ומוודאים שהתזכיר שיובא לאישור יאזן בין סמכויות החירום לזכויות הפרט". לדבריו: "שוטרים לא יוכלו להתפרץ לבתים באופן שרירותי. הנושא ייבחן מחדש ויגובשו כללים מידתיים. הזכות להפגין תישמר, ובתי המשפט והכנסת יישארו עצמאים ופתוחים. סמכויות המדינה יהיו קצובות בזמן וכפופות לפיקוח פרלמנטרי".

לסיום כתב גנץ כי "בשעת חירום המדינה חייבת להתגונן, אבל אנחנו נדאג לשמור על זכויות האזרח ועל פיקוח גם בשעת חירום. הדמוקרטיה הישראלית חזקה מהקורונה, וכך היא תשאר".

במקביל, בכיר נוסף בגוש כחול לבן בקואליציה, שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ, התייחס לסוגיה ואמר: "הזכות לבריאות היא זכות יסוד, וניתנת לכל אדם באשר הוא אדם. בעתות חירום, לעתים נאלצת המדינה, שתפקידה לשמור על זכותו של כל אזרח לבריאות, לפגוע בזכויות אחרות. אך יש לשמור מכל משמר שהפגיעה תהיה קטנה ככל האפשר ,לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. כך כתוב גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו".

"אני רואה בתפקידי בממשלה, לצד שותפיי מגוש כחול לבן-העבודה, לעשות כל דבר אפשרי כדי שלא יפגעו זכויות – אלא אם זה הכרחי להגנה על האינטרס הציבורי", הוסיף פרץ. "בודאי שאסור לפגוע בזכות להפגין, ואסור לאפשר פלישה לשטח הפרטי של האזרח ללא צו שיפוטי אלא במקרה חירום או לצרכי הצלת חיים".

"שמירה על בריאות הציבור כן – פגיעה בזכויות הפרט – לא. שמירה על הסדר הטוב – כן, רמיסה של זכויות אזרח – לא. אלה הם עקרונותינו המנחים. לא נחרוג מהם. נפעל כדי שהממשלה לא תחרוג מהם גם היא".

ניסנקורן: "נרכך את חקיקת הקורונה – שוטרים לא יוכלו להתפרץ לבתים"