יו"ר ועדת החוץ והביטחון הגיע להסכמה עם הממשלה להעביר את החוק המסמיך את שב"כ לסייע במניעת התפשטו נגיף הקורונה, בנוסחו המלא, בשבוע הבא. נחשף: "מאמצע מרץ עד סוף מאי היו כ-15 אלף חולים, וכ-4500 מהם לא היו מאותרים אלמלא השב"כ"

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ צבי האוזר, הכינה היום (שני) לקריאות שניה ושלישית את הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה.

בסיום דיוני הוועדה היום פנה משרד הבריאות ליו"ר הוועדה כי לאור נתוני התחלואה, ונוסח הצעת החוק המסתמן, העדפתם היא כי הוועדה תמשיך לדון בהקדם בהצעת החוק הממשלתית המלא, ללא הסדר ביניים. בשים לב לדברים אלו של הממשלה, והסתייגויות חברי הכנסת אשר הושמעו בדיון היום, החליט יו"ר הוועדה, כי אין מקום להמשיך לקדם היום את הצעת החוק המפוצלת, והוא יפעל להעברת הצעת החוק בנוסחה המלא בשבוע הבא.

האוזר אמר בפתח את דיון הוועדה בבוקר כי "אני רואים שינוי במגמת התחלואה, ועלייה עד כדי התפרצות. לאור זאת אני רוצה לאפשר לקיים בוועדה דיון מהיר, אך לא חפוז, בהסדרת הנושא בחקיקה ראשית".

"לנגד עינינו שמירת חיי אדם ומניעת פגיעה במשק, שני אינטרסים ציבוריים מהותיים, ולכן אני סבור שיש להעביר עוד היום הסדר זמני ומוגבל, אשר יעמיד לרשות משרד הבריאות כלי נרחב יותר מזה שעמד לרשותם בתחילת חודש יוני, אך עדיין לא נרחב כפי שהם מבקשים. את הדיון בבקשת השימוש הנרחבת יותר, ולאורן זמן ארוך יותר, אני אציע לפצל, ולקיים אותו בצורה רצינית ומעמיקה, כאשר לרשות משרד הבריאות כבר עומדות אותן יכולות משמעותיות, גם אם מוגבלות".

עו"ד טליה אגמון ממשרד הבריאות התבקשה להציג את הצעת החוק, ואת הצורך העומד בבסיס בקשת הממשלה: "חזרנו למספרים של כ-400 חולים ביום, מספרים שראינו כשהתחלנו את השימוש בכלי השירות בפעם הקודמת. זה לא קשור למספר הבדיקות, שכן עלינו באחוז הבדיקות החיוביות בכל מקרה. אנחנו מאבדים את השליטה שהשגנו על התנהלות המחלה ועמדת הממשלה היא להשתמש בכל הכלים שברשותנו".

לדבריה, "הסיוע משב"כ הוא לא כלי יחיד, ממשיכים בחקירות אפידמיולוגיות ובימים אלה מוסיפים 250 סטודנטים לרפואה וסיעוד לתגבור מערך החקירות. עם זאת, חקירות לוקחות יותר זמן, ותלויות בזיכרון האנושי מטבע הדברים. אנחנו כל הזמן מחפשים כלים נוספים וחלופות, ונהיה הראשונים שנשמח כאשר יהיו כאלה מספיק טובים, שיאפשרו להפסיק את השימוש בשב"כ, ונצא מהמחלוקת הציבורית שהנושא הזה מעורר".

"מתוך כ-180 אלף מגעים שאותרו, מאמצע מרץ עד סוף מאי, היו כ-15 אלף חולים, וכ-4500 מהם לא היו מאותרים אלמלא ההסתייעות בשב"כ. זה שיעור הצלחה גבוה מאוד, ולכן היינו רוצים לחזור להשתמש ביכולות אלה בהקדם, כהצעת הממשלה, ולא כהצעת הוועדה. יתרה מכך, בשל העלייה בתחלואה, אנו נבקש מהוועדה לאשר מיידית הפעלה מלאה של יכולות שב"כ, ולא התחלה ברמת הפעלה רק מול מקרים פרטניים וייחודיים, כפי שאושר בהצעת החוק בקריאה הראשונה. כאשר הממשלה אישרה את נוסח הצעת החוק ברביעי, היה גם סיכום בע"פ כי ניתן יהיה לשנות זאת על פי צורך, וההסכמה בין גורמי המקצוע לדרג הנבחר היא שאכן יש צורך בזה".

חברי הוועדה הופתעו מבקשה זו, שמבקשת להרחיב אף יותר מאשר נוסח הצעת החוק הממשלתית, ויו"ר הוועדה השיב: " אני עוקב אדיקות אחר מספרי התחלואה, ולא היה שינוים משמעותי בנתונים מאז יום רביעי. הממשלה קבעה בהצעת החוק מנגנון בקרה רציני ומעמיק, של צוות שרים שיבחן את הצורך להרחיב את רמת ההפעלה, ואישרה זאת רק ביום רביעי האחרון. חזקה על חברי הממשלה שלא היו מסדירים מנגנון כה רציני, אם היו חושבים שניתן לשנות הגדרה זו כה בנקל".

עו"ד מירי פרנקל שור, היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון: "הצעת החוק המונחת בפנינו קיבלה פטור מחובת הנחה לקריאה ראשונה ביום רביעי האחרון בערב. יש כאן סוגיות חשובות ומורכבות, המחייבות דיונים רציניים ויסודיים, בהליך חקיקה מהיר אך בהחלט לא חפוז. אנחנו מבינים שהממשלה מבקשת לתת בידה כלי בהקדם האפשרי, ולכן הצעתי לוועדה לפצל את הצעת החוק. בהתאם להצעתנו, בהסדר היותר מצמצם שאנחנו מציעים, מהיום בערב, לשלושה שבועות, יינתן למשרד הבריאות אפשרות להסתייע בשב"כ, ובמקביל תמשיך לדון הוועדה בהסדר הרחב יותר, וכך מתקיימים שני הדברים: נענה לבקשת הממשלה והוועדה תקיים דיון ענייני ומקיף".

חברי הוועדה הגישו עשרות הסתייגויות אשר נדחו כולן, ועל כולן הוגשו בקשות לדיון מחדש. כמו כן, ח"כ אבידר הגיש טענת נושא חדש על האפשרות כי רה"מ יבקש מהכנסת להוסיף נסיבות חריגות להסמכת השב"כ. כאמור, בשעות הערב פנה משרד הבריאות ליו"ר הוועדה, וזה הגיע להסכמה מולם כי הצעת החוק בנוסחה המלא תקודם בשבוע הבא.

מוקדם יותר מליאת הכנסת אישרה את הצעת ועדת החוץ והביטחון בדבר פיצול הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורוה. הצעת הוועדה לפיצול קובעת קריטריונים מצומצמים יותר מהצעת החוק הממשלתית להסתייעות בשב"כ, ולפרק זמן מוגבל של שלושה שבועות, במהלכם תמשיך הוועדה לדון בסעיפים אשר פוצלו.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ צביקה האוזר הסביר: "אנחנו ביקשנו לפצל את הצעת החוק ולאפשר בשלב ראשון לדון מתוך כוונה לאשר עוד היום כלי אפקטיבי למשרד הבריאות להילחם בנגיף הקורונה, ולבלום את התפרצות המגיפה ע"י שימוש מוגבל בכלי השב"כ, שהשימוש הזה יוסדר או למקרים פרטניים או בקריטריון אובייקטיבי ברור, ומצד שני לאפשר לכנסת לקיים את הדיון על החוק המלא באופן מלא ראוי ונאות". לבסוף הוחלט כל למרות האפשרות לפיצול, החוק יעבור במלואו.