Yonatan Sindel/Flash90

"מגמת העלייה בתחלואה בירושלים ממוקדת בשכונות חרדיות ובמזרח העיר"

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה: בשכונות החרדיות עמד שיעור הבדיקות החיוביות הממוצע על 17% בשבוע האחרון, לעומת בשאר העיר שומד על 5%. עוד בדו"ח: שיעור החולים בשכונות החרדיות מתוך כלל החולים הפעילים בעיר הוא כ-37%

דו"ח מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה טוען כי התחלואה החדשה בירושלים בשבוע האחרון מרוכזת בעיקרה בשכונות חרדיות ביניהן בולטות השכונות: רמות, צאנז-בעלז, גאולה, נווה יעקב, מאה שערים, תל ארזה, מחניים, רמות ב' הר נוף, הבוכרים, מקור ברוך, מטרסדורף, גבעת המבתר, וסנהדריה המורחבת.

על פי הדו"ח, בשכונות אלו שיעור הבדיקות החיוביות הממוצע עמד על 17% בשבוע האחרון, בשאר העיר שיעור הבדיקות החיוביות עמד על 5%. יחס ההכפלה לפי ממוצע של 7 ימים בשכונות אלו עמד על 4, לעומת 1.5 בשאר העיר. כמו כן, שיעור החולים בשכונות אלו מתוך כלל החולים בעיר הוא 37% – 364 חולים פעילים.

הדו"ח מציין כי מגמת עלייה בתחלואה ניכרת גם בקרב השכונות במזרח ירושלים. מספר החולים הפעילים במזרח העיר עומדת על 148 חולים – 15% מכלל החולים החדשים בעיר. שכונות בהן שיעור נדבקים גבוה בשבוע האחרון הן א-טור, בית חנינא, העיר העתיקה, עיסאוויה וסילוואן/עיר דוד

עוד מצוין בדו"ח כי מתוך 160 חולים שאובחנו בירושלים ביום רביעי, 72 חולים – 45% הם תושבי שכונות חרדיות ו-42 חולים – 26% הם תושבי מזרח ירושלים. במהלך היום בלטו שכונות עם מספר עולים חדשים גבוה: בשכונת א-טור 13 חולים, בית חנינא 10, ברמות 9, בתל ארזה ועזרת תורה 9, בית וגן 7, העיר העתיקה 7, סילוואן/עיר דוד..

לפי ניתוחי אמ"ן שמבוססים על נתוני משרד הבריאות, בשבוע האחרון נרשמו בעיר 487 חולים חדשים (נכון לאתמול בבוקר) – כחצי ממספר החולים הפעילים בעיר. "שיעור הבדיקות החיוביות הממוצע בשבוע האחרון עמד על 5% והוא במגמת עלייה", ציינו החוקרים. כך למשל ביום רביעי שיעור הבדיקות החיוביות בעיר הגיע ל-7.4%.

הרוב המוחלט של החולים החדשים בעיר, 88%, הם בני פחות מ-60. לפי הדוח, 32% מהחולים הם ילדים וצעירים עד גיל 19 ו-35% הם בני 20 עד 39. מתוך ההדבקות שמקום התרחשותן ידוע, 72% "התרחשו ככל הנראה בין קרובי משפחה או בבית" – כך לשון הדוח. 14% ממקרי ההדבקה שמקורם ידוע התרחשו במוסדות השכלה, 4% במקומות עבודה, 4% נוספים באירועים וכנסים, 2% בין מכרים וחברים ו-2% במוסדות רפואיים.

בסיום הדו"ח של מרכז המידע והידע, גוף אמ"ני שהוקם בשיתוף גורמי רפואה, אקדמיה, מערכת הביטחון ומשרד הבריאות במטרה לספק מידע ותובנות לצורך המאבק בנגיף הקורונה, מוצגים ההמלצות: "למקד הסברה ואכיפה בשכונות החרדיות ובשכונות במזרח ירושלים. מומלץ להגביר את האכיפה של נעלי הבידוד ושל ההתנהלות במרחב הציבורי (עמידה בכללי 'התו הסגול'תת עטיית מסכות והקפדה על ריחוק חברתי), ונדרשת בייחוד הסברה ייעודית למגזר החרדי והמגזר הערבי. יש לשקול פינוי חולים ומבודדים למלונית, וזאת כדי לצמצם ולמנוע הדבקה בין בני משפחה גרים באותו הבית".

כתבות קשורות