יש כבר 500,000 נדבקים וחולים ביחד בישראל מאמתים ולא מאומתים.
בעוד שבוע המספרים יוכפלו. המדינה ושילטונותיה עוד לא הפנימו כנראה.