אש הקורונה מתפשטת מהר. זה טוב. זה לטובת עם ישראל. זה לטובת ההזדככות לפני הגאולה.
אתם לא מבינים כלום.