הנתון היחיד שצריך להסתכל עליו שמשקף משהו מציאותי יחסית גם אם באיחור זה כמות המונשמים/ קשה.