אנוכי הקטן בבידוד בזמן שהשעה שאמרו שנחשפתי לחולה היתי בכלל בבית בלי אנשים זרים