שימשיך לעלות בעהי"ת.
מי שחכם ומאמין באמונה שלימה יודע שזה לטובת עם ישראל.
לכן אחי היקרים. צהלו ושמחו וריקדו לכם. אל תהיו ביאוש לעולם. השם לא עוזב אותנו לרגע. כל מה שהשם עושה הרי זה לטובה.
בשורות טובות