בוז נתניהו תפסיק לחשוב על עצמך תתחיל לחשוב על החרדים