בשביל החילונים יש מלוניות קורונה. בשביל החרדים יש סגר ומצור.