Yonatan Sindel/Flash90

"במקרה של סגר כללי נוסף – החרדים יהיו ממושמעים יותר מהציבור הכללי"

סקר מפתיע: הציבור הישראלי סבור כי התקשורת חטאה בצורת הסיקור של החברה החרדית בתקופת הקורונה. למרות ההסתה, 67% מהציבור השיב כי לא שינה את יחסו אל החברה החרדית מאז סיום הסגר על הערים החרדיות, 15% שינו לטובה

הציבור הישראלי סבור כי במקרה של גל שני והטלת מגבלות של סגר, הציבור החרדי יהיה ממושמע, לפחות כמו הציבור הכללי, וייתכן ואף יותר. כל זאת בניגוד גמור לתפיסת הציבור כלפי המגזר החרדי לפני פחות מחודשיים.

נתון מפתיע זה, עולה מסקר של ארגון גשר, הפועל לחיזוק הקשר בין חלקי העם השונים, באמצעות מכון המחקר 'פאנלס פוליטיקס', אשר נערך לקראת "כנס גשר אל המחר – החרדים והחברה הישראלית", שיתקיים ביום רביעי הקרוב. על פי הסקר 37% מהציבור סבורים כי במקרה של סגר נוסף הציבור החרדי יהיה הממושמע ביותר, לעומת 36% אשר סבורים כי הציבור הכללי יהיה ממושמע יותר. 27% השיבו כי הם לא יודעים לומר מי יהיה ממושמע יותר.

עדות נוספת לשינוי בעמדת הציבור, ניתן לראות ביחסו לסיקור התקשורתי של החברה החרדית בתקופת הקורונה. על פי הסקר של ארגון גשר, מרבית הציבור (45%) סבורים כי התקשורת הישראלית חטאה בצורת סיקור המגזר החרדי בתקופת הקורונה, לעומת 38% אשר השיבו כל לא הייתה בעיה עם צורת הסיקור. 17% לא ידעו להחליט האם הסיקור התקשורתי היה הגון או לא.

מצד שני, לשאלה האם יחסך אל החברה החרדית השתנה מאז סיום הסגר על הערים החרדיות? 67% ענו כי היחס לא השתנה, 11% השיבו כי השתנה לרעה ורק 15% השיבו כי השתנה לטובה. אולם כשבוחנים את פילוח הנתונים בשאלה זו, צריך לזכור כי רק לפני חודשיים שטף את מדינת ישראל גל עצום של זעם כלפי התנהגות הציבור החרדי ומנהיגיו. כך שניתן גם לומר כי העובדה ש-67% מהציבור הישראלי לא שינה את דעתו על המגזר החרדי, אחרי משבר כה עמוק, היא אפילו בגדר בשורה משמחת.

מנכ"ל ארגון גשר אילן גאל דור: "לאורך השנים מערכת היחסים של המגזר החרדי עם החברה הישראלית ידעה עליות ומורדות. אנו מצויים היום בנקודת זמן ייחודית בה ישנה הבנה כי החברה החרדית דומה מאוד לציבור הכללי – גם היא בנויה מציבור רחב שהינו אכפתי וקשוב וגם בה, בדיוק כמו בציבור הרחב, ישנם 'שוליים' של ציבור אשר ההתמודדות עימו מורכבת יותר. ברגע שישנה הבנה כי כולנו דומים, תבנה תשתית חזקה יותר לפיתוח חיים משותפים בריאים וטובים יותר".

"הסקר אף מוכיח כי לתקשורת ישנה אחריות ביצירת התפיסה והיחס כלפי מיעוטים ככלל וכלפי חרדים בפרט וכולי תקווה שהמגמה אשר עולה ממנו תהיה תחילתה של דרך חדשה ביחסים בין אזרחי ישראל לחברה החרדית", דברי דור.

כתבות קשורות