נומה רוני, נומו כולכם.
חלומות נעימים!
מעניין לאיזה בוקר נקום.
רק למי שפתאום שכח, זאת הכתובת: הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.