בצפת לטבריה כנראה אין חולים
האויר כנראה משפיע לטובה