המצב קשה בהרבה בתי כנסיות הצטמצמו התפילות ובחלקם אף נסגרו שיעורי תורה רבים בוטלו, ועכשיו רוצים לסגור לגמרי.. ה' ירחם!