מוחל טובות , אירועי תרבות 300 איש , בתי כנסת 20 איש
הם אינם יודעים מה זה בית כנסת