פרופסור גמזו
הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר דבר שתואם להנחיות משרד הבריאות והסתת את רוב הציבור הלא דתי נגדו עכשיו אדון ליברמן קורא לציבור לעשות מרד כלומר לא לקיים את הנחיות של משרד הבריאות ואנחנו לא שומעים מילה ממך…
מה זה אומר על אמדתך לגבי הציבור הדתי!?