שיחזירו את גני הילדים.!!!! מה אשמים ילדים רכים שרוצים מסגרת של שפיות???