שאלה
האם גם האזרח הקטן שבא במגע עם חולי מובהק או חוזר מחו"ל מהיום יהיה חמישה ימים בבידוד?
או שיש אזרח ויש אזרח?