יש לזה סיבות אומר כאן גמזו, והמרכזית היא מערכת החינוך…
אז יש לזה באמת סיבות, פרופסור גמזו, והמרכזית היא כמות הבדיקות המטורפת, שב80% אינן אמינות, וזה לפי דברים שאתם אמרתם.
אתם מנסים להכניס את הציבור לפאניקה עם דיווחים כוזבים ושגויים כדי להצדיק מהלך של סגר, ללא התנגדות מצד הציבור!!