Yaakov Lederman/Flash90

הממשלה אישרה: ד' מינים ו'כפרות' – גם מחוץ ל-500 מטר; תפילה רק ליד הבית

מה' בתשרי ועד י"ג בתשרי מותרת יציאה ממקום המגורים גם לצורך רכישת ארבעה מינים, מוצרים לבניית סוכה וכן לקיום מנהג כפרות. מנגד, יציאה לתפילה, גם לפי מתווה ימים נוראים – כפופה להגבלת מרחק של 500 מטרים. בהחרגות: יציאה להלוויה או ברית, וחזן או בעל תוקע עם אישור

בהמשך להחלטת הממשלה מיום ראשון האחרון על "קיום מתווה מהודק להורדת התחלואה" החל מיום שישי הקרוב בשעה 14:00, הממשלה אישרה הלילה במשאל טלפוני את תקנות הסגר. בהודעה מפורטים אין ספור הגבלות והחרגות, אותן ניתן לראות בהרחבה בכתבה נפרדת, כאן ריכזנו עבורכם את ההחלטות שנוגעות לענייני דת ויהדות.

מותרת יציאה ממקום המגורים, עד למרחק של 500 מטרים בלבד. בנוסף, ניתן לצאת מעבר לטווח ה–500 מטרים לאחת מהמטרות הבאות, וחזרה לבית: יציאה להשתתפות בהלוויה או ברית, בעל תפילה (חזן או תוקע בשופר) שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת לשם השתתפות בתפילות הימים הנוראים.

למרות מתווה בתי הכנסת, בהודעה מובהר כי יציאה לתפילה, גם לפי מתווה ימים נוראים של ראש השנה ויום כיפור – כפופה להגבלת מרחק של 500 מטרים. מנגד, יציאה להפגנה מותרת מעבר למגבלת ה-500 מטרים מהבית.

בתקופה שמיום ה' בתשרי (23.9.20) ועד יום י"ג בתשרי (1.10.20), מותרת יציאה ממקום המגורים גם לצורך רכישת ארבעה מינים, מוצרים לבניית סוכה וכן לקיום מנהג כפרות. כמו כן באותה תקופה מותרת פתיחה של מקום למכירת הנ"ל או מקום המשמש לקיום מנהג כפרות.

מתווה תפילות בראש השנה וביום כיפור:

ניתן להגיע למקום שנערכת בו תפילה בציבור בטווח של 500 מטרים בלבד ממקום המגורים.

בשטח פתוח – בקבוצות קבועות של עד 20 אנשים, עם מרחק בין הקבוצות וסימון פיזי, מושב ריק בין אנשים שלא גרים יחד וללא הגשת מזון.

במבנה – הושבה במתחמים בקבוצות קבועות של עד 25/10 (כתלות באזור כתום/אדום), מחיצות ניילון בין המתחמים, שמירת מרחק בין המתחמים, הצבת שלט עם מס' המתפללים המותר, גודל המקום, וכללי הפעלה, שמירת 2 כיסאות מרחק בין אדם לאדם, וללא הגשת מזון.

התפוסה המותרת לגבי תפילה במבנה בימים נוראים:

באזור אדום – עבור 2 הכניסות הראשונות עד 30 אנשים, עבור כל כניסה נוספת עוד 20 אנשים.
באזור כתום – 50 אנשים עבור כל כניסה.

בכל מקרה, מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח המקום המיועד לתפילה.

 

להחלטה המלאה של הממשלה לחץ כאן

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *