חפשו בגוגל:
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה מסמך מספר 177 13.09.20
"מאפייני הפעילות האנושית בחללים סגורים משפיעים על סיכון ההדבקה".
חוץ מזה, הפחתת התמ"ג, עקב המגפה, מגדילה סכויים לכניעה במלחמה