תראו מה שנאה לנתניה יכולה לעשות!!
הרי הרצון לאפשר הפגנות הוא כדי שימשיכו להפגין נגד נתניה ורק זה מה שגורם לציבור להפר את הסגר כי אם הפגנות מותר, אז סימן שהספר לא כל כך דחוף ובוודאי שתפילה יותר חשובה
על זה נאמר הקנאה מוציאה מן העולם