מדינת זבל בכל העולם מבינים שבית כנסת צריך לישאר פתוח וכאן משווים את זה להפגנות