מה חשבתם? שהקב"ה אינו דואג לעם ישראל שיוכל להתפלל ביום הקדוש?!