התקשורת החרדית אשמה!
תפסיקו לשווק את שקרי הקורונה
ולהפחיד את הציבור על כלום!!!