כואב הלב, אני לא מבין איך עדיין מחזיקים בגמזו שנחל כשלון צורב במלחמה על הנגיף, הוא לא הועיל במאומה