אם בבריכה/ במסיבה היו נותנים דו"ח לכל משתתף, המצב היה משתנה. יש הבדל עצום בין מי שנכנס לחנות מזון ולא שם לב שיש אנשים מעל למותר, לבין מי שהלך בידיעה ברורה למקום מיותר במחשבה אגואיסטית של הנאה, ובלי לחשוב על סביבתו.