אולי צריך לעשות חשבון נפש נוקב מדוע ה' זרק אותנו מבתי המדרש…