היום עברתי ליד שוטר ולא עשה לי כלום… אני צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה.
זהו צריכים לצאת כל החרדים להפגנות בכל הארץ בלי אלימות שלא יהיה פיקוח נפש רק בקול קול יעקב.