דוח מגמתי
מתעלם לחלוטין מכך שהיה סגר כללי שהוריד את התחלואה.
מתייחס כאילו כל השינוי תלוי בסגירת מערכת החינוך.
סנדלרים!!!
ולפי זה מנהלים את המדינה????
הרדידות מזכירה את ימות הביניים