השר אינו מבין שלעבודה בתחום חינוך ובמיוחד חינוך מיוחד נדרשים אנשים מוסמכים. כמו להפעיל מטוס חייבים טייס ולא אברך. הכנסת בנות שירות הינו רעיון מסוכן, כי על ילדים בעלי צרכים מיוחדים אינה חלה חובה לעטות מסכות ואין דרך להבטיח שבנות שירות אשר מגיעות מאזורים שונים תוכלנה להקפיד על עטיית מסכה צמודה במשך שעות של עבודה מתישה.