מחר ביבי מאיים על ה"גבורים" שלנו
ומיד מתקפלים כמו בכל תקופת הקורונה