דרעי תפסיק להתחנף לחילונים. היו הפרות ולא בשוליים והן לא משפיעות על התחלואה. שומר מצוה לא ידע דבר רע. החילונים והערבים הם מפיצי המגיפה.